Trẫm FULL

[Dịch] Trẫm

Tác giả: Vương Tử Quân

Contributor: Sưu Tầm

Tình trạng: Đã hoàn thành

16 Đề cử Linh Phiếu

0 /5

Đánh giá 0 lượt

Đề cử gần nhất

Thời Mạt Minh, vào những năm đầu Sùng Trinh, kể từ cuối Vạn Linh không tới 20 năm, thiên tai kéo đến liên tiếp. Hết hạn hán đến nạn châu chấu khiến dân chúng không có cái ăn. Triều đình lại nội ưu ngoại hoạn không thể làm gì, chỉ có thể mặc kệ cho đám quan lại tham ô đục khoét, dân chúng chết đói thây chất như núi, phản loạn nổi lên liên tiếp.

Triệu Hãn, một cựu binh sau thời gian nhập ngũ thì thi lại đại học, còn đang suy tính có nên thi làm nhân viên công vụ hay không, thì đã xuyên không rơi vào một giai đoạn cực kỳ khốn khổ trong lịch sử. Thậm chí xuyên không cũng cực kỳ xui xẻo, rơi vào một gia đình vừa mới chết sạch vì nạn đói và cướp bóc, chỉ còn bản thân cùng một đứa em gái nhỏ, đang đứng trước nguy cơ hoặc chết đói hoặc chết rét, hoặc chết vì đau bệnh.

Triệu Hãn với hai bàn tay trắng, trong một thân thể suy nhược cận kề với chết đói, sẽ phải làm gì để sống sót trong một giai đoạn lịch sử đầy chiến loạn, đầy chết chóc, cá lớn nuốt cá bé, mạng người như cỏ rác này?

Mở Combo/Full

Bạn đọc ủng hộ Contributor (1)

Mrlinhgl91

200.00LT

15/12/2023 23:38

Bình luận (4)

Tủ truyện