Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh

[Dịch] Ta Mô Phỏng Con Đường Trường Sinh (1230)

Tác giả: Phẫn Nộ Đích Ô Tặc

Contributor: Sưu Tầm

Tình trạng: Còn tiếp

15 Đề cử Linh Phiếu

0 /5

Đánh giá 0 lượt

Đề cử gần nhất

Tiên đạo vốn đã khó đi!

Huống chi tu tiên giới đã bị một trận ôn dịch thay đổi hoàn toàn!

Phàm nhân thân mang dịch bệnh, tiên nhân một khi tiếp xúc, nhẹ thì giảm tu vi, nặng thì hoàn đạo thiên vu, sau đó Tiên Phàm cách biệt.

Tiên pháp không thể đồng tu luyện, toàn bộ tu tiên giới đã trở thành chốn rừng sâu nước thẳm;

...

Lý Phàm xuyên qua, tuy có hùng tâm vạn trượng, nhưng lại chỉ có thể an phận chốn phàm trần, phí phạm thời gian cả đời.

Cũng may lúc lâm chung, cuối cùng hắn cũng thức tỉnh được dị bảo, có thể chuyển cuộc đời hắn thành một giấc mộng, trở lại lúc vừa chuyển kiếp!

Vì vậy, Lý Phàm bắt đầu bước lên con đường trường sinh!

Đời thứ hai, chỉ 50 năm Lý Phàm đã nắm cả thiên hạ trong tay, nhưng tìm khắp chốn nhân gian vẫn không thấy được tung tích tiên giới. Chỉ đến cuối đời thì hắn mới thấy được vết tích tiên nhân.

Đời thứ ba, Lý Phàm dù hết lòng hết dạ, mưu đồ mọi cách nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi một kiếm của tiên nhân!

Đời thứ tư...

...

 Ta, Lý Phàm, một kẻ phàm nhân, muôn đời không hối hận, nhưng cầu trường sinh!

Mở Combo/Full

Bình luận (0)

Tủ truyện