Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch FULL

[Dịch] Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Tác giả: Lưu Phong Tiếu

Contributor: Sưu Tầm

Tình trạng: Đã hoàn thành

0 Đề cử Linh Phiếu

0 /5

Đánh giá 0 lượt

Đề cử gần nhất

Sở Cuồng Nhân mang theo auto game xuyên qua đến thế giới tu hành, bắt đầu cũng là may mắn rút liên tiếp 10 lần.

Chúc mừng kí chủ rút được thuộc tính khí chất Trích Tiên trong truyền thuyết, thể chất Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm trong truyền thuyết, thần thông Động Tất Chi Nhãn thần cấp, thể chất Bất Tử Chi Thân thần cấp, một nhân vật chiến sĩ Vũ Nhân trong truyền thuyết. . .

Từ đó, Sở Cuồng Nhân đạp vào con đường vô địch quét ngang tinh thần nhật nguyệt, trấn áp vạn linh Chư Giới!

Mở Combo/Full

Bình luận (0)

Tủ truyện