untitled-image-1.jpeg

Huyền Giám Tiên Tộc

Lục Giang Tiên đã chết đột ngột sau một đêm thức trắng. tuy nhiên, hắn xuyên không linh hồn gắn liền với một chiếc gương đồng màu xanh nhạt, trên đó đầy những vết nứt. Linh hồn rơi vào một thế giới tu tiên rộng lớn vô tận. Tại dãy...

Tủ truyện