Hướng dẫn lọc name truyện bằng Quick Analyser kết hợp với NameFilter

Thảo luận trong 'Phòng Converter' bắt đầu bởi Decepticon, 21/8/13.

 1. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  261
  Cái này là bài viết của ta bên TTV cơ mà bị ban never cmnr roài nên kéo sang đây cho vui

  Sau đây là các bước lọc name từ text tiếng Trung dành cho tất cả các converter từ Mầm Non sơ kỳ đến Chuyên Nghiệp hậu kỳ bằng tool NameFilter v1.5 do ta nhờ bác jollyjoker bên TTV viết

  (Ví dụ với full text Linh Sơn.txt)

  Bước 1: Chạy Quick Analyser (tần suất >= 20 lần) ==> result_TheoTầnSuất_ViếtHoa.txt (10.1 KB)
  Việc sắp xếp theo Tần Suất sẽ khiến các trường hợp như {Lạc Long; Long Quân; Lạc Long Quân} nằm gần nhau dễ xử lý hơn.

  Mã:
  Kết quả Bước 1
  
  梅振=Mai Chấn
  也不=Dã Bất
  离权=Ly Quyền
  不知=Bất Tri
  左游=Tả Du
  游仙=Du Tiên
  有人=Hữu Nhân
  孙思=Tôn Tư
  青漪=Thanh Y
  也有=Dã Hữu
  孝朗=Hiếu Lãng
  有什=Hữu Thập
  梅孝=Mai Hiếu
  昆仑仙=Côn Lôn Tiên
  昆仑仙境=Côn Lôn Tiên Cảnh
  就不=Tựu Bất
  大天=Đại Thiên
  漪三山=Y Tam Sơn
  青漪三=Thanh Y Tam
  徐妖=Từ Yêu
  徐妖王=Từ Yêu Vương
  就在=Tựu Tại
  想到=Tưởng Đáo
  镇元=Trấn Nguyên
  听说=Thính Thuyết
  都不=Đô Bất
  胡春=Hồ Xuân
  然不=Nhiên Bất
  应行=Ứng Hành
  随先=Tùy Tiên
  亭山=Đình Sơn
  云观=Vân Quan
  梅应=Mai Ứng
  有这=Hữu Giá
  还不=Hoàn Bất
  到这=Đáo Giá
  只能=Chích Năng
  头道=Đầu Đạo
  善无=Thiện Vô
  人都=Nhân Đô
  心猿=Tâm Viên
  不出=Bất Xuất
  那就=Na Tựu
  白牡=Bạch Mẫu
  不到=Bất Đáo
  也就=Dã Tựu
  在天=Tại Thiên
  衣也=Y Dã
  人不=Nhân Bất
  振衣也=Chấn Y Dã
  梅振衣也=Mai Chấn Y Dã
  与梅=Dữ Mai
  怡敏=Di Mẫn
  看不=Khán Bất
  玉真公=Ngọc Chân Công
  真公主=Chân Công Chủ
  曲怡=Khúc Di
  还要=Hoàn Yếu
  说不=Thuyết Bất
  不知道=Bất Tri Đạo
  在那=Tại Na
  加百=Gia Bách
  百列=Bách Liệt
  天感=Thiên Cảm
  猿悟空=Viên Ngộ Không
  心猿悟空=Tâm Viên Ngộ Không
  有点=Hữu Điểm
  观自=Quan Tự
  观自在=Quan Tự Tại
  樱宁=Anh Trữ
  在人=Tại Nhân
  芜山庄=Vu Sơn Trang
  菁芜山=Tinh Vu Sơn
  有所=Hữu Sở
  但也=Đãn Dã
  找到=Hoa Đáo
  等人=Đẳng Nhân
  人也=Nhân Dã
  孤伸=Cô Thân
  很难=Ngận Nan
  独孤伸=Độc Cô Thân
  拜神=Bái Thần
  人之=Nhân Chi
  梅真=Mai Chân
  子非=Tử Phi
  元子=Nguyên Tử
  非鱼=Phi Ngư
  也可=Dã Khả
  六卷=Lục Quyển
  衣与=Y Dữ
  振衣与=Chấn Y Dữ
  在芜=Tại Vu
  在梅=Tại Mai
  也很=Dã Ngận
  云师=Vân Sư
  在芜州=Tại Vu Châu
  梅振衣与=Mai Chấn Y Dữ
  知焰仙=Tri Diễm Tiên
  丹佐=Đan Tá
  梅丹=Mai Đan
  焰仙子=Diễm Tiên Tử
  位仙=Vị Tiên
  衣在=Y Tại
  振衣在=Chấn Y Tại
  若罗摩=Nhược La Ma
  在山=Tại Sơn
  梅振衣在=Mai Chấn Y Tại
  波若罗=Ba Nhược La
  有不=Hữu Bất
  而来=Nhi Lai
  也不能=Dã Bất Năng
  在那里=Tại Na Lý
  都有=Đô Hữu
  与知焰=Dữ Tri Diễm
  水无=Thủy Vô
  紫金丹=Tử Kim Đan
  衣不=Y Bất
  九转紫=Cửu Chuyển Tử
  说过=Thuyết Qua
  九转紫金=Cửu Chuyển Tử Kim
  也无=Dã Vô
  这就=Giá Tựu
  振衣不=Chấn Y Bất
  梅振衣不=Mai Chấn Y Bất
  转紫金丹=Chuyển Tử Kim Đan
  星云师=Tinh Vân Sư
  云师太=Vân Sư Thái
  就有=Tựu Hữu
  人在=Nhân Tại
  地修=Địa Tu
  天地灵根=Thiên Địa Linh Căn
  境中=Cảnh Trung
  这不=Giá Bất
  中地=Trung Địa
  正峰=Chính Phong
  在菩萨=Tại Bồ Tát
  会有=Hội Hữu
  南鲁=Nam Lỗ
  地上=Địa Thượng
  程玄=Trình Huyền
  入化=Nhập Hóa
  神入=Thần Nhập
  自在菩=Tự Tại Bồ
  曲振=Khúc Chấn
  智诜=Trí Sân
  观自在菩=Quan Tự Tại Bồ
  张妖=Trương Yêu
  有两=Hữu Lưỡng
  来说=Lai Thuyết
  出神入=Xuất Thần Nhập
  神入化=Thần Nhập Hóa
  张妖王=Trương Yêu Vương
  隐姑=Ẩn Cô
  早就=Tảo Tựu
  又不=Hựu Bất
  龙隐姑=Long Ẩn Cô
  不愿=Bất Nguyện
  霞派=Hà Phái
  龙空=Long Không
  也不知=Dã Bất Tri
  子也=Tử Dã
  着梅=Trứ Mai
  到梅=Đáo Mai
  就能=Tựu Năng
  器之=Khí Chi
  明崇=Minh Sùng
  曲教=Khúc Giáo
  崇俨=Sùng Nghiễm
  幼姑=Ấu Cô
  以神=Dĩ Thần
  也会=Dã Hội
  就要=Tựu Yếu
  鲁公=Lỗ Công
  与梅振衣=Dữ Mai Chấn Y
  吕纯=Lữ Thuần
  本就=Bản Tựu
  声道=Thanh Đạo
  就这=Tựu Giá
  时也=Thì Dã
  熊居=Hùng Cư
  但这=Đãn Giá
  佛国=Phật Quốc
  而去=Nhi Khứ
  去找=Khứ Hoa
  恨贤=Hận Hiền
  天玄女=Thiên Huyền Nữ
  也能=Dã Năng
  州城=Châu Thành
  有几=Hữu Kỷ
  元中=Nguyên Trung
  台中=Đài Trung
  人就=Nhân Tựu
  人来=Nhân Lai
  又有=Hựu Hữu
  能看=Năng Khán
  空山=Không Sơn
  人地=Nhân Địa
  然有=Nhiên Hữu
  翠亭=Thúy Đình
  中也=Trung Dã
  亭庵=Đình Am
  仁杰=Nhân Kiệt
  法舟=Pháp Chu
  演法=Diễn Pháp
  狄仁=Địch Nhân
  李元中=Lý Nguyên Trung
  但梅=Đãn Mai
  云飘=Vân Phiêu
  说什=Thuyết Thập
  天之=Thiên Chi
  来越=Lai Việt
  而不=Nhi Bất
  青莲宝=Thanh Liên Bảo
  六发=Lục Phát
  闻醉=Văn Túy
  青莲宝灯=Thanh Liên Bảo Đăng
  之色=Chi Sắc
  些不=Ta Bất
  到芜=Đáo Vu
  当然不=Đương Nhiên Bất
  入轮=Nhập Luân
  云飘渺=Vân Phiêu Miểu
  到芜州=Đáo Vu Châu
  见梅=Kiến Mai
  件神器=Kiện Thần Khí
  金蟾=Kim Thiềm
  也要=Dã Yếu
  仙之=Tiên Chi
  让梅=Nhượng Mai
  在梅振衣=Tại Mai Chấn Y
  穿越前=Xuyên Việt Tiền
  不说=Bất Thuyết
  见这=Kiến Giá
  地事=Địa Sự
  岐伯=Kỳ Bá
  年之=Niên Chi
  得不=Đắc Bất
  来找=Lai Hoa
  界中=Giới Trung
  醉山=Túy Sơn
  灵台中=Linh Đài Trung
  说这=Thuyết Giá
  都在=Đô Tại
  肖妖王=Tiếu Yêu Vương
  镇元大=Trấn Nguyên Đại
  而梅=Nhi Mai
  元大仙=Nguyên Đại Tiên
  间修=Gian Tu
  有些不=Hữu Ta Bất
  有何=Hữu Hà
  有那=Hữu Na
  法身=Pháp Thân
  振衣与知焰=Chấn Y Dữ Tri Diễm
  梅振衣与知=Mai Chấn Y Dữ Tri
  但在=Đãn Tại
  化转=Hóa Chuyển
  手道=Thủ Đạo
  有很=Hữu Ngận
  身之=Thân Chi
  也只=Dã Chích
  这三=Giá Tam
  人有=Nhân Hữu
  就看=Tựu Khán
  李隆=Lý Long
  梅振衣笑=Mai Chấn Y Tiếu
  笑着=Tiếu Trứ
  无边玄妙=Vô Biên Huyền Diệu
  交给=Giao Cấp
  方广=Phương Nghiễm
  要在=Yếu Tại
  方广世界=Phương Nghiễm Thế Giới
  也算=Dã Toán
  人说=Nhân Thuyết
  女宫=Nữ Cung
  就可=Tựu Khả
  九天玄女宫=Cửu Thiên Huyền Nữ Cung
  妙方广世界=Diệu Phương Nghiễm Thế Giới
  无边玄妙方=Vô Biên Huyền Diệu Phương
  玄妙方广世=Huyền Diệu Phương Nghiễm Thế
  边玄妙方广=Biên Huyền Diệu Phương Nghiễm
  不算=Bất Toán
  妄境=Vọng Cảnh
  帝曰=Đế Viết
  地人=Địa Nhân
  天世=Thiên Thế
  天世界=Thiên Thế Giới
  在青=Tại Thanh
  地神=Địa Thần
  家酒=Gia Tửu
  要去=Yếu Khứ
  子不=Tử Bất
  段时=Đoạn Thì
  出这=Xuất Giá
  州府=Châu Phủ
  很不=Ngận Bất
  礼道=Lễ Đạo
  都能=Đô Năng
  海湟=Hải Hoàng
  着梅振衣=Trứ Mai Chấn Y
  中不=Trung Bất
  为不=Vị Bất
  人能=Nhân Năng
  何幼=Hà Ấu
  就听=Tựu Thính
  种事=Chủng Sự
  给梅=Cấp Mai
  而出=Nhi Xuất
  这小=Giá Tiểu
  姚妖王=Diêu Yêu Vương
  振衣这=Chấn Y Giá
  中还=Trung Hoàn
  地身=Địa Thân
  有大=Hữu Đại
  来就=Lai Tựu
  能有=Năng Hữu
  让人=Nhượng Nhân
  梅振衣又=Mai Chấn Y Hựu
  也可以=Dã Khả Dĩ
  十大妖=Thập Đại Yêu
  声闻=Thanh Văn
  御器=Ngự Khí
  识中=Thức Trung
  岐伯曰=Kỳ Bá Viết
  不上=Bất Thượng
  十大妖王=Thập Đại Yêu Vương
  梅振衣这=Mai Chấn Y Giá
  段时间=Đoạn Thì Gian
  衣地=Y Địa
  应愿=Ứng Nguyện
  果不=Quả Bất
  梅太=Mai Thái
  风仙=Phong Tiên
  在昆仑=Tại Côn Lôn
  振衣地=Chấn Y Địa
  谁也=Thùy Dã
  过这=Qua Giá
  这几=Giá Kỷ
  在昆仑仙境=Tại Côn Lôn Tiên Cảnh
  奈何渊=Nại Hà Uyên
  清风仙=Thanh Phong Tiên
  却有=Khước Hữu
  对梅=Đối Mai
  来不=Lai Bất
  神宵=Thần Tiêu
  梅振衣地=Mai Chấn Y Địa
  万寿山=Vạn Thọ Sơn
  但此=Đãn Thử
  真有=Chân Hữu
  说地=Thuyết Địa
  神宵天雷=Thần Tiêu Thiên Lôi
  万家酒=Vạn Gia Tửu
  以神念=Dĩ Thần Niệm
  直在=Trực Tại
  能在=Năng Tại
  华先=Hoa Tiên
  万家酒店=Vạn Gia Tửu Điếm
  东华先=Đông Hoa Tiên
  风仙童=Phong Tiên Đồng
  飞云岫=Phi Vân Tụ
  为梅=Vị Mai
  凿建=Tạc Kiến
  将这=Tướng Giá
  把这=Bả Giá
  杨玉=Dương Ngọc
  大成真人=Đại Thành Chân Nhân
  清风仙童=Thanh Phong Tiên Đồng
  但梅振=Đãn Mai Chấn
  子上=Tử Thượng
  生之=Sinh Chi
  而言=Nhi Ngôn
  该怎=Cai Chẩm
  阴神=Âm Thần
  但梅振衣=Đãn Mai Chấn Y
  青城剑派=Thanh Thành Kiếm Phái
  三位=Tam Vị
  也想=Dã Tưởng
  家妙=Gia Diệu
  指妖=Chỉ Yêu
  景教=Cảnh Giáo
  衣有=Y Hữu
  都很=Đô Ngận
  听说过=Thính Thuyết Qua
  振衣有=Chấn Y Hữu
  定坐=Định Tọa
  梅振衣有=Mai Chấn Y Hữu
  仙家妙=Tiên Gia Diệu
  妙语声=Diệu Ngữ Thanh
  就可以=Tựu Khả Dĩ
  间修行=Gian Tu Hành
  妖针=Yêu Châm
  忍不=Nhẫn Bất
  放在=Phóng Tại
  有三=Hữu Tam
  有仙=Hữu Tiên
  妙语声闻=Diệu Ngữ Thanh Văn
  指妖针=Chỉ Yêu Châm
  衣就=Y Tựu
  那两=Na Lưỡng
  里有=Lý Hữu
  在青漪=Tại Thanh Y
  但不=Đãn Bất
  变得=Biến Đắc
  梅振衣就=Mai Chấn Y Tựu
  人所=Nhân Sở
  而梅振衣=Nhi Mai Chấn Y
  修行之=Tu Hành Chi
  振衣自=Chấn Y Tự
  得有=Đắc Hữu
  样地=Dạng Địa
  衣还=Y Hoàn
  梅振衣却=Mai Chấn Y Khước
  梅振衣还=Mai Chấn Y Hoàn
  清风哥哥=Thanh Phong Ca Ca
  与人=Dữ Nhân
  孤云=Cô Vân
  怎能=Chẩm Năng
  落在=Lạc Tại
  觉到=Giác Đáo
  到梅振衣=Đáo Mai Chấn Y
  梅振衣自=Mai Chấn Y Tự
  也看=Dã Khán
  就会=Tựu Hội
  观庄=Quan Trang
  长时=Trường Thì
  间法=Gian Pháp
  骨笃=Cốt Đốc
  世间修=Thế Gian Tu
  上地=Thượng Địa
  尊明=Tôn Minh
  玉娥=Ngọc Nga
  碧山=Bích Sơn
  算不=Toán Bất
  要有=Yếu Hữu
  不动尊=Bất Động Tôn
  尊明王=Tôn Minh Vương
  自己也=Tự Kỷ Dã
  不就=Bất Tựu
  子在=Tử Tại
  不动尊明王=Bất Động Tôn Minh Vương
  众仙家=Chúng Tiên Gia
  些事=Ta Sự
  想不=Tưởng Bất
  有修=Hữu Tu
  通法=Thông Pháp
  道这=Đạo Giá
  都会=Đô Hội
  世间法=Thế Gian Pháp
  自己地=Tự Kỷ Địa
  受到=Thụ Đáo
  头看=Đầu Khán
  能让=Năng Nhượng
  裴玉=Bùi Ngọc
  观中=Quan Trung
  

  Bước 2: Tìm mọi cách xóa các dòng rác khác cấu trúc Tiếng Trung=Tiếng Việt nếu không sẽ gặp lỗi ở bước 3 (sd chức năng Bookmark của N++ là hay nhất)

  [​IMG]

  Bước 3: Chạy NameFilter.exe -> ketquaho.txt (2.51 KB) và ketquaduoi.txt (cái này để lọc pháp, quyết, chưởng ...)

  Mã:
  Kết quả Bước 3
  
  梅振=Mai Chấn
  离权=Ly Quyền
  左游=Tả Du
  游仙=Du Tiên
  孙思=Tôn Tư
  梅孝=Mai Hiếu
  漪三山=Y Tam Sơn
  徐妖=Từ Yêu
  徐妖王=Từ Yêu Vương
  想到=Tưởng Đáo
  胡春=Hồ Xuân
  应行=Ứng Hành
  云观=Vân Quan
  梅应=Mai Ứng
  还不=Hoàn Bất
  白牡=Bạch Mẫu
  衣也=Y Dã
  梅振衣也=Mai Chấn Y Dã
  真公主=Chân Công Chủ
  曲怡=Khúc Di
  还要=Hoàn Yếu
  加百=Gia Bách
  猿悟空=Viên Ngộ Không
  观自=Quan Tự
  观自在=Quan Tự Tại
  芜山庄=Vu Sơn Trang
  找到=Hoa Đáo
  梅真=Mai Chân
  子非=Tử Phi
  元子=Nguyên Tử
  六卷=Lục Quyển
  衣与=Y Dữ
  云师=Vân Sư
  梅振衣与=Mai Chấn Y Dữ
  丹佐=Đan Tá
  梅丹=Mai Đan
  衣在=Y Tại
  梅振衣在=Mai Chấn Y Tại
  水无=Thủy Vô
  紫金丹=Tử Kim Đan
  衣不=Y Bất
  梅振衣不=Mai Chấn Y Bất
  云师太=Vân Sư Thái
  程玄=Trình Huyền
  曲振=Khúc Chấn
  观自在菩=Quan Tự Tại Bồ
  张妖=Trương Yêu
  张妖王=Trương Yêu Vương
  龙隐姑=Long Ẩn Cô
  霞派=Hà Phái
  龙空=Long Không
  子也=Tử Dã
  明崇=Minh Sùng
  曲教=Khúc Giáo
  鲁公=Lỗ Công
  吕纯=Lữ Thuần
  熊居=Hùng Cư
  州城=Châu Thành
  元中=Nguyên Trung
  狄仁=Địch Nhân
  李元中=Lý Nguyên Trung
  云飘=Vân Phiêu
  六发=Lục Phát
  云飘渺=Vân Phiêu Miểu
  金蟾=Kim Thiềm
  岐伯=Kỳ Bá
  元大仙=Nguyên Đại Tiên
  梅振衣与知=Mai Chấn Y Dữ Tri
  身之=Thân Chi
  李隆=Lý Long
  梅振衣笑=Mai Chấn Y Tiếu
  方广=Phương Nghiễm
  方广世界=Phương Nghiễm Thế Giới
  家酒=Gia Tửu
  子不=Tử Bất
  州府=Châu Phủ
  何幼=Hà Ấu
  姚妖王=Diêu Yêu Vương
  梅振衣又=Mai Chấn Y Hựu
  岐伯曰=Kỳ Bá Viết
  梅振衣这=Mai Chấn Y Giá
  衣地=Y Địa
  应愿=Ứng Nguyện
  梅太=Mai Thái
  风仙=Phong Tiên
  梅振衣地=Mai Chấn Y Địa
  万寿山=Vạn Thọ Sơn
  真有=Chân Hữu
  万家酒=Vạn Gia Tửu
  华先=Hoa Tiên
  万家酒店=Vạn Gia Tửu Điếm
  风仙童=Phong Tiên Đồng
  杨玉=Dương Ngọc
  子上=Tử Thượng
  阴神=Âm Thần
  家妙=Gia Diệu
  衣有=Y Hữu
  梅振衣有=Mai Chấn Y Hữu
  衣就=Y Tựu
  里有=Lý Hữu
  梅振衣就=Mai Chấn Y Tựu
  衣还=Y Hoàn
  梅振衣却=Mai Chấn Y Khước
  梅振衣还=Mai Chấn Y Hoàn
  落在=Lạc Tại
  梅振衣自=Mai Chấn Y Tự
  观庄=Quan Trang
  上地=Thượng Địa
  尊明=Tôn Minh
  尊明王=Tôn Minh Vương
  子在=Tử Tại
  想不=Tưởng Bất
  裴玉=Bùi Ngọc
  观中=Quan Trung
  

  Bước 4: Lọc lại nhưng tên còn sai sót (1.07KB)

  Mã:
  Kết quả Bước 4
  Trông có vẻ còn sót nhiều nhưng lọc lại rất nhanh
  
  万家酒店=Vạn Gia Tửu Điếm
  万寿山=Vạn Thọ Sơn
  丹佐=Đan Tá
  云师太=Vân Sư Thái
  云观=Vân Quan
  云飘渺=Vân Phiêu Miểu
  元中=Nguyên Trung
  元大仙=Nguyên Đại Tiên
  元子=Nguyên Tử
  六发=Lục Phát
  华先=Hoa Tiên
  吕纯=Lữ Thuần
  姚妖王=Diêu Yêu Vương
  孙思=Tôn Tư
  尊明=Tôn Minh
  尊明王=Tôn Minh Vương
  岐伯=Kỳ Bá
  州城=Châu Thành
  州府=Châu Phủ
  张妖王=Trương Yêu Vương
  徐妖王=Từ Yêu Vương
  方广=Phương Nghiễm
  方广世界=Phương Nghiễm Thế Giới
  李元中=Lý Nguyên Trung
  李隆=Lý Long
  杨玉=Dương Ngọc
  游仙=Du Tiên
  漪三山=Y Tam Sơn
  猿悟空=Viên Ngộ Không
  白牡=Bạch Mẫu
  离权=Ly Quyền
  程玄=Trình Huyền
  紫金丹=Tử Kim Đan
  胡春=Hồ Xuân
  芜山庄=Vu Sơn Trang
  裴玉=Bùi Ngọc
  观中=Quan Trung
  观庄=Quan Trang
  观自在菩=Quan Tự Tại Bồ (???)
  金蟾=Kim Thiềm
  阴神=Âm Thần
  霞派=Hà Phái
  风仙童=Phong Tiên Đồng
  鲁公=Lỗ Công
  龙隐姑=Long Ẩn Cô
  
  Xong!!  Không Đính kèm được aE down tạm Mediafire vậy http://www.mediafire.com/download/qsa0xkgmni37vvu/NameFilter+1.6.1.rar

  Change Log v1.6.1
  - Fix lỗi gây không chạy được
  - Chuyển nội dung duoi.txt sang tiếng Trung

   
  Chỉnh sửa cuối: 11/8/14
 2. cuonghv

  cuonghv Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  35,995
  Um... Đọc một lúc mới hiểu, ta tổng kết lại chút:

  Chương trình này sẽ:

  - Tự động lọc họ tên nhân vật bằng cách kiểm tra các "họ" thông dụng có sẵn trong file ho.txt - nếu trùng "họ" thì xuất họ và tên sang file ketquaho.txt

  - Tự động lọc tên chiêu thức bằng cách kiểm tra từ cuối của chiêu thức (ấn, pháp, quyết, chưởng, chỉ, v.v...) chứa trong file duoi.txt - nếu trùng đuôi chiêu thức thì xuất cả chiêu thức sang file ketquaduoi.txt

  => Đánh giá là hay. Tuy nhiên còn chút khuyết điểm:

  - Phải bổ sung bằng tay thêm các họ và đuôi chiêu thức thông dụng.
  - Ta chưa thử gộp name (lọc tên trùng) bằng QT nên chưa biết được hay không, nếu gộp được thì tuyệt, bằng không thì đây sẽ là hạn chế :)

  Cuối cùng là thanks lão đã share.
   
 3. mklovemu

  mklovemu Bàn Long Chiến Đội

  Được thích:
  1,572
  còn phơm là QT gộp name tốt nhóe
   
 4. phantomxxx

  phantomxxx Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  0
  Bạn có thể nói rõ hơn cách sử dụng Bookmark trong notepad ++ để làm bước 2 ko
   
 5. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  261
  thêm ảnh ở bước 2 rồi đó, mark .=. rồi xóa những dòng không bookmark đi là Ok
   

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)