Anh Em Sắc Lang Vào Đây Giúp Đỡ!

Thảo luận trong 'Phòng Converter' bắt đầu bởi HoanhPhiKinh, 14/2/15.

 1. HoanhPhiKinh

  HoanhPhiKinh Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  1,032
  Của lão đây:

  PHP:
  Một lồng

      Một vỉ hấp

      Không ra vẻ à

      Hai cái trong lồng

      Hai bên âm thần

      Hai mảnh âm thần

      Giữa hai mảnh âm môi

      Giữa hai mảnh âm thần

      Bên cạnh hai mảnh âm thần

      Giữa hai mảnh âm thần

      Cái tiểu dâm huyệt

      Người ta tiểu huyệt

      Tiểu huyệt của nhân gia

      Người ta trong tiểu huyệt

      Đại dương vật của hắn

      Đại dương vật của bọn hắn

      Tiểu huyệt của bọn hắn

      Tiểu huyệt của bọn hắn

      Tiểu âm thần của bọn hắn

      Lồn của bọn hắn

      Lồn của bọn hắn

      Bọn họ dâm huyệt

      Bọn họ dâm huyệt

      Dương vật của bọn hắn

      Quy đầu của bọn hắn

      Tiểu huyệt của hắn

      Tiểu huyệt của hắn

      Tiểu âm thần của hắn

      Lồn của hắn

      Con cặc hắn

      Hắn dâm huyệt

      Hắn dâm huyệt

      Dương vật của hắn

      Quy đầu của hắn

      Quy đầu của hắn trên

      Đại dương vật của các ngươi

      Tiểu huyệt của các ngươi

      Tiểu huyệt của các ngươi

      Tiểu âm thần của các ngươi

      Lồn của các ngươi

      Lồn của các ngươi

      Các ngươi dâm huyệt

      Các ngươi dâm huyệt

      Dương vật của các ngươi

      Quy đầu của các ngươi

      Đại dương vật của ngươi

      Tiểu huyệt của ngươi

      Tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Cửa huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Trong tiểu huyệt của ngươi

      Của ngươi tiểu âm thần

      Của ngươi âm hộ

      Của ngươi âm hộ

      Trong âm hộ của ngươi

      Trong âm hộ của ngươi

      Khe âm hộ của ngươi

      Trên khe âm hộ của ngươi

      Trên khe lồn ngươi

      Dưới khe lồn ngươi

      Trên khe lồn ngươi

      Dưới khe lồn ngươi

      Của ngươi trong âm hộ

      Của ngươi bức

      Của ngươi bức bức

      Dương vật của ngươi

      Của ngươi gà đem

      Của ngươi dâm huyệt

      Của ngươi dâm huyệt

      Dương vật của ngươi

      Quy đầu của ngươi

      Ngươi thực biết ra vẻ

      Cái tiểu dâm huyệt

      Giả dương vật

      Giả quy đầu

      Lõm âm hộ

      Lõm âm hộ trên

      Lõm trong âm động

      Lõm trong âm hộ

      Phân dưới khuôn mặt

      Mới ra lung

      Đừng địt

      Xử nữ tiểu huyệt

      Xử nữ trong tiểu huyệt

      Xử nữ trong tiểu huyệt

      Xử nữ âm hộ

      Xử nữ bức

      Ngoài trở mình âm thần

      Ngoài âm thần

      Mép lồn lớn nhỏ

      Mép lồn lớn nhỏ trong lúc đó

      Mép lồn lớn nhỏ

      Đại côn thịt

      Mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Dưới mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Dưới mép lồn lớn

      Trong mép lồn

      Mép lồn lớn giữa

      Đại mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại dưới mặt mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại dưới mặt mu lồn

      Mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Dưới mép lồn lớn

      Trên mép lồn lớn

      Dưới mép lồn lớn

      Đại mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại dưới mặt mu lồn

      Đại trên mặt mu lồn

      Đại dưới mặt mu lồn

      Đại dương vật

      Đại dương vật trên

      Đại dương vật

      Đại dương vật trên

      Đại dương vật trong

      Trong đại dương vật

      Đại quy đầu

      Đại quy đầu

      Trên đại quy đầu

      Đại quy đầu cao thấp

      Trên đại quy đầu

      Dưới đại quy đầu

      Trên đại quy đầu

      Dưới đại quy đầu

      Vãi lồn nhỉ

      Đại dương vật của các nàng 

      Tiểu huyệt của các nàng 

      Tiểu huyệt của các nàng

      Mép lồn nhỏ của các nàng 

      Lồn của các nàng 

      Lồn của các nàng 

      Các nàng dâm huyệt

      Các nàng dâm huyệt

      Dương vật của các nàng 

      Quy đầu của các nàng 

      Tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Trong tiểu huyệt của nàng

      Nàng miệng âm hộ

      Hai mảnh âm thần của nàng

      Giữa hai mảnh âm thần của nàng

      Của nàng mép lồn lớn nhỏ

      Của nàng mép lồn lớn nhỏ

      Đại dương vật của nàng

      Của nàng non huyệt

      Của nàng non huyệt trong

      Của nàng trong non huyệt

      Non huyệt nhỏ của nàng

      Lồn nhỏ của nàng

      Lồn nhỏ của nàng trong

      Vách âm hộ của nàng

      Lồn nhỏ của nàng

      Lồn nhỏ của nàng trong

      Lồn nhỏ của nàng lí

      Lồn nhỏ của nàng lí

      Lồn của nàng

      Trên lỗ lồn nàng

      Trên lỗ lồn nàng

      Dưới lỗ lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng khe hở

      Trên lỗ lồn nàng

      Dưới lỗ lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Lỗ lồn nàng

      Trên lỗ lồn nàng

      Dưới lỗ lồn nàng

      Nơi lỗ lồn nàng

      Sâu trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Trong khe lồn nàng

      Mép lồn nhỏ của nàng

      Lồn của nàng

      Lồn của nàng trên

      Trong lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Lông mu của nàng

      Âm động của nàng

      Trong âm động của nàng

      Âm động của nàng ở chỗ sâu trong

      Trong âm động của nàng

      Khe lồn nàng

      Khe lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Trong lồn nàng

      Của nàng dâm huyệt

      Lồn của nàng

      Mép lồn nàng

      Trên mép lồn nàng

      Trên mép lồn nàng

      Dưới mép lồn nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Giữa mép lồn của nàng

      Trên mép lồn nàng

      Dưới mép lồn nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Mép lồn nàng bên cạnh

      Trong mép lồn của nàng

      Trong mép lồn của nàng

      Giữa mép lồn nàng

      Lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Dưới lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Dưới lông mu của nàng

      Lông mu của nàng sắc

      Của nàng âm câu

      Âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Miệng âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Trong âm huyệt của nàng

      Mu lồn nàng

      Trên mu lồn nàng

      Trên mu lồn nàng

      Dưới mu lồn nàng

      Trên mu lồn nàng

      Dưới mu lồn nàng

      Mép lồn nàng

      Trên mép lồn nàng

      Trên mép lồn nàng

      Dưới mép lồn nàng

      Trên mép lồn nàng

      Dưới mép lồn nàng

      Lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Dưới lông mu của nàng

      Trên lông mu của nàng

      Dưới lông mu của nàng

      Của nàng dâm huyệt

      Của nàng dâm huyệt

      Dương vật của nàng

      Quy đầu của nàng

      Con mẹ nó

      Tiểu huyệt của ngươi

      Âm hộ của tỷ tỷ

      Miệng âm hộ của tỷ tỷ

      Kiều nộn hai mảnh âm thần

      Nương tiểu huyệt

      Nương trong tiểu huyệt

      Nương trong tiểu huyệt

      Non huyệt trong

      Non huyệt trong

      Chỗ nộn huyệt

      Trong non huyệt

      Trong non huyệt

      Đại dương vật của bọn nó

      Lồn nhỏ của bọn nó

      Lồn của bọn nó

      Mép lồn nhỏ của bọn nó

      Lồn của bọn nó

      Lồn của bọn nó

      Bọn chúng dâm huyệt

      Bọn chúng dâm huyệt

      Dương vật của bọn nó

      Quy đầu của bọn nó

      Đại dương vật của nó

      Lồn nhỏ của nó

      Lồn của nó

      Mép lồn nhỏ của nó

      Lồn của nó

      Lồn của nó

      Nó dâm huyệt

      Nó dâm huyệt

      Dương vật của nó

      Quy đầu của nó

      Tiểu âm thần

      Nộn huyệt nhỏ

      Lồn mềm nho nhỏ

      Tiểu huyệt trên

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt mặt

      Trong tiểu huyệt

      Tiểu huyệt khẩu

      Vách âm đạo

      Nơi tiểu huyệt

      Lồn nhỏ

      Miệng lồn nhỏ

      Trong lồn nhỏ

      Trong lồn nhỏ

      Trong lồn nhỏ

      Tiểu huyệt dâm

      Trên mặt khe lồn

      Trên mặt khe lồn

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Trong tiểu huyệt khe hở

      Trong tiểu huyệt giữa

      Trên mặt khe lồn

      Dưới mặt khe lồn

      Trong tiểu huyệt

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong tiểu huyệt bên cạnh

      Trong khoang âm đạo

      Bên trong khe lồn

      Tiểu huyệt ngoài

      Tiểu huyệt cạnh ngoài

      Sâu trong khe lồn

      Tiểu huyệt huyệt

      Tiểu huyệt trong huyệt

      Trong tiểu huyệt

      Bên trên khe lồn

      Trong tiểu huyệt

      Tiểu huyệt hồng

      Tiểu bức

      Tiểu bức lí

      Trên mép lồn nhỏ

      Trên mép lồn nhỏ

      Dưới mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trên mép lồn nhỏ

      Dưới mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Trong mép lồn nhỏ

      Lỗ lồn nhỏ

      Lỗ lồn nhỏ

      Tiểu khe âm hộ

      Mu lồn nhỏ

      Tiểu âm thần

      Lỗ lồn nhỏ

      Tiểu khe âm hộ

      Tiểu dâm huyệt

      Tiểu dâm huyệt

      Tiểu dương vật

      Thiếu nữ âm thần

      Thiếu nữ trên mép lồn

      Thiếu nữ trong mép lồn

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong lồn

      Miệng lồn

      Vách âm hộ

      Lông lồn

      Trên lông lồn

      Trên lông lồn

      Dưới lông lồn

      Trên lông lồn

      Dưới lông lồn

      Âm động

      Trong âm động

      Trong âm động

      Trong âm động

      Trong âm động

      Trong âm động

      Âm động ở chỗ sâu trong

      Trong âm động

      Trong âm động

      Âm hộ ở chỗ sâu trong

      Miệng âm hộ

      Miệng âm hộ lí

      Lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Trong lồn

      Khe lồn

      Chỗ khe lồn

      Khe âm hộ

      Trên khe lồn

      Trên khe lồn

      Dưới khe lồn

      Khe âm hộ trong

      Trên khe âm hộ

      Dưới khe âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong âm hộ

      Trong lồn

      Cửa âm hộ

      Điểu nhi

      Cự đại dương vật

      Cự đại quy đầu

      Địt mẹ ngươi

      Chơi mẹ ngươi

      Lồn tơ

      Lồn nhỏ

      Rất 
  sao

      Con cặc

      Lồn của ngài

      Lồn của ngài lí

      Muốn địt

      Quy đầu của ta

      Con cặc lớn của chúng ta

      Lồn nhỏ của chúng ta

      Lồn của chúng ta

      Mép lồn nhỏ của chúng ta

      Lồn của chúng ta

      Lồn của chúng ta

      Chúng ta dâm huyệt

      Chúng ta dâm huyệt

      Dương vật của chúng ta

      Quy đầu của chúng ta

      Của ta hai mảnh âm thần

      Của ta giữa hai mảnh âm thần

      Trên dương vật của ta

      Trên dương vật của ta

      Dưới dương vật của ta

      Trên dương vật của ta

      Dưới dương vật của ta

      Con dương vật của ta

      Của ta đại quy đầu

      Lồn nhỏ của ta

      Lồn nhỏ của ta trong đó

      Lồn của ta

      Lồn của ta lí

      Mép lồn nhỏ của ta

      Lồn của ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Trong lồn ta

      Lồn của ta

      Của ta âm thần

      Của ta trên mép lồn

      Của ta trong mép lồn

      Dương vật của ta

      Của ta dâm huyệt

      Của ta dâm huyệt

      Dương vật của ta

      Dương vật của ta trên

      Quy đầu của ta

      Quy đầu của ta trên

      Quy đầu của ta phía trên

      Quy đầu của ta hạ

      Quy đầu của ta phía trên

      Quy đầu của ta phía dưới

      Quy đầu của ta trên

      Giật xuống lông mu

      Giật xuống lông mu

      Rút ra địt

      Túm cực kỳ

      Móc tiểu huyệt của nàng

      Địt một địt

      Địt ngươi đám bọn họ

      Chơi tiểu huyệt của ngươi

      Địt mẹ ngươi

      Địt nàng

      Địt lỗ lồn nàng

      Địt xong

      Địt lồn

      Địt

      Địt ta

      Địt lồn ta

      Địt địt ngươi

      Địt chết

      Đâm nát

      Chơi lấy

      Địt lấy nàng

      Địt lồn

      Tiếng địt lồn

      Địt qua

      Địt vào

      Cả khe lồn

      Cả trong khe lồn

      Mới ra lồng

      Lồng gỗ lí

      Non mềm âm thần

      Mềm mại âm thần

      Mềm mại trên mép lồn

      Cọng lông mu

      Cọng lông mu

      Thiếu nợ địt

      Phim chéo lí

      Phim chéo lí

      Dâm thủy

      Dâm thủy

      Trong lỗ thịt

      Nồng đậm lông mu

      Dâm huyệt

      Trong dâm huyệt

      Huyệt dâm

      Dâm huyệt trong

      Dâm huyệt trong

      Ướt át âm thần

      Ướt át âm thần

      Ướt át trên mép lồn

      Ướt sũng âm thần

      Nóng ướt tiểu huyệt

      Nồng đậm lông mu

      Nát âm hộ

      Cuồng thao

      Cẩu lồng

      Nam nhân bú liếm

      Nam nhân đại dương vật

      Nam nhân dương vật

      Trắng nhăn

      Da đèn lồng

      Cực đại quy đầu

      Mất thăng bằng dương vật

      Mép lồn

      Lông lồn

      Khe huyệt

      Khe âm hộ

      Trên khe âm hộ

      Phía trên khe âm hộ

      Dưới khe âm hộ

      Khe âm hộ phía trên

      Khe âm hộ phía dưới

      Khe huyệt

      Trong khe huyệt

      Trong khe huyệt

      Trong khe huyệt

      Trong khe huyệt

      Khe âm hộ

      Trên khe âm hộ

      Phía trên khe âm hộ

      Dưới khe âm hộ

      Khe âm hộ phía trên

      Khe âm hộ phía dưới

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trúc lồng

      Phấn nộn âm thần

      Phấn nộn âm thần

      Phấn hồng âm thần

      Phấn hồng âm thần

      Thô to dương vật

      Đỏ tía quy đầu

      Lồn đỏ

      Lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Trong lồn ngon

      Mỹ thịt âm hộ

      Lão sư trong dâm huyệt

      Lão sư âm hộ

      Lão sư lồn nhỏ

      Lão sư dâm huyệt

      Lão sư dâm huyệt

      Lão sư trong dâm huyệt

      Lão sư trong dâm huyệt

      Lão sư âm hộ

      Lão sư lồn nhỏ

      Lão sư dâm huyệt

      Lão sư dâm huyệt

      Lão sư trong dâm huyệt

      Lỗ thịt

      Lỗ thịt trong

      Lỗ thịt lí

      Thịt điểu

      Thịt điểu còn

      Trong nhục huyệt

      Trong nhục huyệt

      Thịt bức

      Côn thịt

      Địt

      Địt ngươi mẹ

      Địt nhập

      Địt âm hộ âm thanh

      Địt chết

      Địt người chết

      Địt tiến

      Đại dương vật của mình

      Lồn nhỏ của mình

      Lồn của mình

      Lồn của mình trên

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình bộ

      Trong khe lồn của mình

      Trong khe lồn của mình

      Mép lồn nhỏ của mình

      Lồn của mình

      Lồn của mình

      Của mình dâm huyệt

      Của mình dâm huyệt

      Dương vật của mình

      Quy đầu của mình

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Lồn thơm

      Khổ cũng

      Huyệt dâm

      Xử nữ tiểu huyệt

      Xử nữ trong tiểu huyệt

      Bị thao

      Xạo lồn cái rắm nha

      Trang gì

      Trang thanh cao

      Ra vẻ xạo lồn mà thôi

      Tiết mao

      Tiện huyệt

      Tiện huyệt

      Cái này huyệt dâm

      Địt cũng éo thèm địt

      Cái này huyệt dâm

      Bức trong đó

      Bức bức

      Bức trong đó

      Dài dương vật

      Mu lồn

      Trên mu lồn

      Trên mu lồn

      Dưới mu lồn

      Trên mu lồn

      Dưới mu lồn

      Hai cánh âm thần

      Âm thần

      Trên mép lồn

      Trên mép lồn phương

      Trên mép lồn đầu

      Trên mép lồn bên cạnh

      Trên mép lồn

      Dưới mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn bộ

      Giữa mép lồn

      Trên mép lồn

      Dưới mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Bên ngoài mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn bên cạnh

      Chỗ mép lồn

      Âm thần ngoài

      Âm thần bên ngoài

      Cánh hoa âm thần

      Bên trong mép lồn

      Âm thần khe hở

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Giữa mép lồn

      Mu lồn

      Trên mu lồn

      Trên mu lồn

      Dưới mu lồn

      Trên mu lồn

      Dưới mu lồn

      Trên thành lồn

      Trên thành lồn

      Dưới thành lồn

      Trên thành lồn

      Dưới thành lồn

      Thịt thành lồn

      Vách lồn lí

      Lồn

      Lông mu

      Trên lông mu

      Trên lông mu

      Dưới lông mu

      Dưới lông mu phương

      Dưới lông mu bên cạnh

      Dưới lông mu mặt

      Trong lông lồn

      Trong lông lồn

      Trong lông lồn

      Trên lông mu

      Dưới lông mu

      Trong lông lồn

      Trong lông lồn

      Trong lông lồn

      Trong lông lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Trong khe lồn

      Mép lồn

      Âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Dưới âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Dưới âm huyệt

      Bên trong âm huyệt

      Âm huyệt

      Trong lỗ lồn

      Miệng âm huyệt

      Bên ngoài âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Dưới âm huyệt

      Trên âm huyệt

      Dưới âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Khe âm hộ

      Trên khe âm hộ

      Trên khe âm hộ

      Dưới khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Trên khe âm hộ

      Dưới khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Miệng khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Trong khe âm hộ

      Giữa khe âm hộ

      Mu lồn

      Trên mặt mu lồn

      Trên mặt mu lồn

      Dưới mặt mu lồn

      Trên mặt mu lồn

      Dưới mặt mu lồn

      Chỗ mu lồn

      Âm thần

      Trên mép lồn

      Trên mép lồn

      Dưới mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trên mép lồn

      Dưới mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Cánh hoa âm thần

      Âm thần khe hở

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Trong mép lồn

      Giữa mép lồn

      Lông mu

      Trên lông mu

      Trên lông mu

      Dưới lông mu

      Trên lông mu

      Dưới lông mu

      Âm huyệt

      Trong âm huyệt

      Khe âm hộ

      Âm cơ

      Trên mặt mu lồn

      Trên mặt mu lồn

      Dưới mặt mu lồn

      Trên mặt mu lồn

      Dưới mặt mu lồn

      Nhô lên mu lồn

      Nhô lên trên mặt mu lồn

      Trên quy đầu

      Phía trên quy đầu

      Dưới quy đầu

      Dương vật phía trên

      Dương vật phía dưới

      Dương vật lí

      Dương vật

      Trên dương vật

      Trên dương vật

      Dưới dương vật

      Trên dương vật

      Dưới dương vật

      Gà đem

      Hương huyệt

      Tao bức

      Lồng chim tử

      Dương vật

      Gà tám

      Trên dương vật

      Trên dương vật

      Dưới dương vật

      Trên dương vật

      Dưới dương vật

      Dương vật so với

      Lông mu dương vật

      Trứng gà y hệt quy đầu

      Quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Dưới quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Dưới mặt quy đầu

      Quy đầu trên miệng

      Quy đầu trên miệng mặt

      Quy đầu khẩu hạ

      Quy đầu khẩu phía trên

      Quy đầu khẩu phía dưới

      Trong quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Dưới quy đầu

      Trên mặt quy đầu

      Dưới mặt quy đầu

      Chỗ quy đầu

      Bộ phận quy đầu

      Quy đầu đứng ở

      Quy đầu mã nhãn

  Đống từ của lão hình như nhiều từ ta chưa cập nhật thì phải, up tạm lên lão tham khảo.
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/3/15
 2. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  254
  cập nhật lại đi lão, toàn l*n thế kia là ko sài được rồi
   

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)