Anh Em Sắc Lang Vào Đây Giúp Đỡ!

Thảo luận trong 'Phòng Converter' bắt đầu bởi HoanhPhiKinh, 14/2/15.

 1. M ộ n g

  M ộ n g Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  3
  làm 2 bản VP đi lão, 1 bản để Hv 1 để Tv, truyện lão ta toàn down về xong còn mất công replace lại các từ đó mệt chết :oni19:
   
 2. exiaseven

  exiaseven Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  0
  vote B nhé , hán việt mất công replace lại mệt chết được :3
   
 3. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  254
  Hán Việt nhé, để mấy từ l*n, đ*t tởm lợm bỏ mịa.
  Tiện thể nhờ lão giúp ta cái đống này luôn :oni19:

  Mã:
  一笼
  一笼屉
  不装了啊
  两个笼子里面
  两侧阴唇
  两片阴唇
  两片阴唇中
  两片阴唇之间
  两片阴唇边
  两片阴唇间
  个小骚屄
  人家的小穴
  人家的小屄
  人家的小穴里
  他的大鸡巴
  他们的大鸡巴
  他们的小屄
  他们的小穴
  他们的小阴唇
  他们的屄
  他们的逼
  他们的騷屄
  他们的骚屄
  他们的鸡巴
  他们的龟头
  他的小屄
  他的小穴
  他的小阴唇
  他的屄
  他的性具
  他的騷屄
  他的骚屄
  他的鸡巴
  他的龟头
  他的龟头上
  你们的大鸡巴
  你们的小屄
  你们的小穴
  你们的小阴唇
  你们的屄
  你们的逼
  你们的騷屄
  你们的骚屄
  你们的鸡巴
  你们的龟头
  你的大鸡巴
  你的小屄
  你的小穴
  你的小穴中
  你的小穴中央
  你的小穴中心
  你的小穴之中
  你的小穴内
  你的小穴口
  你的小穴里
  你的小穴里面
  你的小阴唇
  你的屄
  你的屄儿
  你的屄儿里
  你的屄儿里面
  你的屄罅
  你的屄罅上
  你的屄罅上面
  你的屄罅下
  你的屄罅之上
  你的屄罅之下
  你的屄裏
  你的逼
  你的逼逼
  你的雞巴
  你的雞把
  你的騷屄
  你的骚屄
  你的鸡巴
  你的龟头
  你真会装
  個小騷屄
  假雞巴
  假龜頭
  凹屄
  凹屄上
  凹屄洞里
  凹屄里
  分身之下
  刚出茏
  别肏
  处女小穴
  处女小穴里
  处女小穴里面
  处女屄
  处女逼
  外翻的阴唇
  外阴唇
  大小阴唇
  大小阴唇之间
  大小陰唇
  大肉屌
  大阴唇
  大阴唇上
  大阴唇上面
  大阴唇下
  大阴唇之上
  大阴唇之下
  大阴唇里
  大阴唇间
  大阴阜
  大阴阜上
  大阴阜上面
  大阴阜下
  大阴阜之上
  大阴阜之下
  大陰唇
  大陰唇上
  大陰唇上面
  大陰唇下
  大陰唇之上
  大陰唇之下
  大陰阜
  大陰阜上
  大陰阜上面
  大陰阜下
  大陰阜之上
  大陰阜之下
  大雞巴
  大雞巴上
  大鸡巴
  大鸡巴上
  大鸡巴中
  大鸡巴里
  大龜頭
  大龟头
  大龟头上
  大龟头上下
  大龟头上面
  大龟头下
  大龟头之上
  大龟头之下
  奶奶熊
  她们的大鸡巴
  她们的小屄
  她们的小穴
  她们的小阴唇
  她们的屄
  她们的逼
  她们的騷屄
  她们的骚屄
  她们的鸡巴
  她们的龟头
  她小穴
  她小穴中
  她小穴中央
  她小穴中心
  她小穴之中
  她小穴內
  她小穴内
  她小穴裡
  她小穴里
  她小穴里面
  她屄眼
  她的两片阴唇
  她的两片阴唇间
  她的大小阴唇
  她的大小陰唇
  她的大鸡巴
  她的嫩屄
  她的嫩屄内
  她的嫩屄里
  她的小嫩屄
  她的小屄
  她的小屄内
  她的小屄壁
  她的小屄洞
  她的小屄洞内
  她的小屄裡
  她的小屄里
  她的小穴
  她的小穴上
  她的小穴上面
  她的小穴下
  她的小穴中
  她的小穴中央
  她的小穴中心
  她的小穴中縫
  她的小穴之上
  她的小穴之下
  她的小穴之中
  她的小穴内
  她的小穴口
  她的小穴口上
  她的小穴口下
  她的小穴口处
  她的小穴深处
  她的小穴裡
  她的小穴里
  她的小穴里面
  她的小阴唇
  她的屄
  她的屄上
  她的屄中
  她的屄中央
  她的屄中心
  她的屄之中
  她的屄内
  她的屄毛
  她的屄洞
  她的屄洞内
  她的屄洞深处
  她的屄洞里
  她的屄罅
  她的屄罅口
  她的屄里
  她的屄里面
  她的淫屄
  她的逼
  她的阴唇
  她的阴唇上
  她的阴唇上面
  她的阴唇下
  她的阴唇中
  她的阴唇中央
  她的阴唇中心
  她的阴唇中间
  她的阴唇之上
  她的阴唇之下
  她的阴唇之中
  她的阴唇内
  她的阴唇边
  她的阴唇里
  她的阴唇里面
  她的阴唇间
  她的阴毛
  她的阴毛上
  她的阴毛上面
  她的阴毛下
  她的阴毛之上
  她的阴毛之下
  她的阴毛色
  她的阴沟里
  她的阴穴
  她的阴穴中
  她的阴穴中央
  她的阴穴中心
  她的阴穴之中
  她的阴穴内
  她的阴穴口
  她的阴穴里
  她的阴穴里面
  她的阴阜
  她的阴阜上
  她的阴阜上面
  她的阴阜下
  她的阴阜之上
  她的阴阜之下
  她的陰唇
  她的陰唇上
  她的陰唇上面
  她的陰唇下
  她的陰唇之上
  她的陰唇之下
  她的陰毛
  她的陰毛上
  她的陰毛上面
  她的陰毛下
  她的陰毛之上
  她的陰毛之下
  她的騷屄
  她的骚屄
  她的鸡巴
  她的龟头
  妈了个巴子
  妳的小穴
  姐姐的屄
  姐姐的屄眼
  娇嫩的两片阴唇
  娘的小穴
  娘的小穴中
  娘的小穴里
  嫩屄中
  嫩屄内
  嫩屄处
  嫩屄裏
  嫩屄里
  它们的大鸡巴
  它们的小屄
  它们的小穴
  它们的小阴唇
  它们的屄
  它们的逼
  它们的騷屄
  它们的骚屄
  它们的鸡巴
  它们的龟头
  它的大鸡巴
  它的小屄
  它的小穴
  它的小阴唇
  它的屄
  它的逼
  它的騷屄
  它的骚屄
  它的鸡巴
  它的龟头
  小阴唇
  小嫩屄
  小小嫩屄
  小屄上
  小屄中
  小屄中央
  小屄中心
  小屄之中
  小屄儿
  小屄儿里
  小屄儿里面
  小屄内
  小屄口
  小屄壁
  小屄处
  小屄洞
  小屄眼
  小屄裡
  小屄里
  小屄里面
  小淫穴
  小穴上
  小穴上面
  小穴中央
  小穴中心
  小穴中縫
  小穴中间
  小穴之上
  小穴之下
  小穴之中
  小穴儿中
  小穴儿中央
  小穴儿中心
  小穴儿之中
  小穴儿内
  小穴儿里
  小穴儿里面
  小穴兒裡
  小穴内侧
  小穴内腔里
  小穴内部
  小穴外
  小穴外侧
  小穴深处
  小穴穴
  小穴穴中
  小穴裡面
  小穴边上
  小穴里面
  小红屄
  小逼
  小逼里
  小阴唇上
  小阴唇上面
  小阴唇下
  小阴唇中
  小阴唇中央
  小阴唇中心
  小阴唇之上
  小阴唇之下
  小阴唇之中
  小阴唇内
  小阴唇里
  小阴唇里面
  小阴穴
  小阴穴儿
  小阴缝
  小阴阜
  小陰唇
  小陰穴
  小陰縫
  小騷屄
  小骚屄
  小鸡巴
  少女的阴唇
  少女的阴唇上
  少女的阴唇之内
  屄中
  屄中央
  屄中心
  屄之中
  屄儿
  屄儿里
  屄儿里面
  屄内
  屄口
  屄壁
  屄毛
  屄毛上
  屄毛上面
  屄毛下
  屄毛之上
  屄毛之下
  屄洞
  屄洞中
  屄洞中央
  屄洞中心
  屄洞之中
  屄洞内
  屄洞深处
  屄洞里
  屄洞里面
  屄深處
  屄眼
  屄眼里
  屄穴
  屄穴中
  屄穴中央
  屄穴中心
  屄穴之中
  屄穴内
  屄穴里
  屄穴里面
  屄缝
  屄缝处
  屄罅
  屄罅上
  屄罅上面
  屄罅下
  屄罅中
  屄罅之上
  屄罅之下
  屄芯
  屄裏
  屄里
  屄里面
  屄门
  屌儿
  巨大鸡巴
  巨大龟头
  干你妈
  干你娘
  幼小阴屄
  幼屄
  很*嘛
  性具
  您的屄
  您的屄里
  想肏
  我的龟头
  我们的大鸡巴
  我们的小屄
  我们的小穴
  我们的小阴唇
  我们的屄
  我们的逼
  我们的騷屄
  我们的骚屄
  我们的鸡巴
  我们的龟头
  我的两片阴唇
  我的两片阴唇之间
  我的分身上
  我的分身上面
  我的分身下
  我的分身之上
  我的分身之下
  我的大鸡巴
  我的大龟头
  我的小屄
  我的小屄里面
  我的小穴
  我的小穴里
  我的小阴唇
  我的屄
  我的屄中
  我的屄中央
  我的屄中心
  我的屄之中
  我的屄内
  我的屄里
  我的屄里面
  我的逼
  我的阴唇
  我的阴唇上
  我的阴唇之内
  我的雞巴
  我的騷屄
  我的骚屄
  我的鸡巴
  我的鸡巴上
  我的龜頭
  我的龜頭上
  我的龜頭上面
  我的龜頭下
  我的龜頭之上
  我的龜頭之下
  我的龟头上
  扯下阴毛
  扯下陰毛
  抽肏
  拽得很
  挖她的小穴
  操一操
  操你们
  操你的小穴
  操你老娘
  操她
  操她的小穴
  操完
  操屄
  操得
  操我
  操我的逼
  操操你
  操死
  操爛
  操着
  操着她
  操穴
  操穴声
  操过
  操进
  整个阴缝
  整个阴缝中
  新出笼
  木笼里
  柔嫩的阴唇
  柔软的阴唇
  柔软的阴唇上
  根阴毛
  根陰毛
  欠肏
  毛片裡
  毛片里
  水屄
  水屄儿
  洞眼裡
  浓密的阴毛
  浪屄
  浪屄里
  浪穴
  淫屄中
  淫屄内
  湿润的阴唇
  湿润阴唇
  湿润阴唇上
  湿漉漉的阴唇
  湿热的小穴
  濃密的陰毛
  爛屄
  狂操
  狗笼
  男人口交
  男人的大雞巴
  男人的雞巴
  白揪揪
  皮灯笼
  硕大的龟头
  硬梆梆的鸡巴
  穴唇
  穴毛
  穴縫
  穴縫兒
  穴縫兒上
  穴縫兒上面
  穴縫兒下
  穴縫兒之上
  穴縫兒之下
  穴缝
  穴缝中
  穴缝中央
  穴缝中心
  穴缝之中
  穴缝儿
  穴缝儿上
  穴缝儿上面
  穴缝儿下
  穴缝儿之上
  穴缝儿之下
  穴缝内
  穴缝里
  穴缝里面
  竹笼
  粉嫩的阴唇
  粉嫩阴唇
  粉红的阴唇
  粉红阴唇
  粗大的鸡巴
  紫红龟头
  红屄
  美屄
  美屄中
  美屄中央
  美屄中心
  美屄之中
  美屄内
  美屄里
  美屄里面
  美肉屄
  老师浪屄里
  老师的屄
  老师的幼屄
  老师的浪屄
  老师的骚屄
  老师的骚屄里
  老師浪屄裡
  老師的屄
  老師的幼屄
  老師的浪屄
  老師的騷屄
  老師的騷屄裡
  肉屄
  肉屄中
  肉屄里
  肉屌
  肉屌尚
  肉穴裡
  肉穴里
  肉逼
  肉鸡巴
  肏
  肏你媽
  肏入
  肏屄声
  肏死
  肏死人
  肏进
  自己的大鸡巴
  自己的小屄
  自己的小穴
  自己的小穴上
  自己的小穴中
  自己的小穴中央
  自己的小穴中心
  自己的小穴之中
  自己的小穴内
  自己的小穴内部
  自己的小穴里
  自己的小穴里面
  自己的小阴唇
  自己的屄
  自己的逼
  自己的騷屄
  自己的骚屄
  自己的鸡巴
  自己的龟头
  花唇中
  花唇中央
  花唇中心
  花唇之中
  花唇内
  花唇里
  花唇里面
  花屄
  苦也
  蕩屄
  處女小穴
  處女小穴裏
  被操
  装个屁呀
  装啥
  装清高
  装腔做势
  褻毛
  賤屄
  贱屄
  这荡屄
  连鸟都不鸟
  這蕩屄
  逼裡面
  逼逼
  逼里面
  長雞巴
  阴丘
  阴丘上
  阴丘上面
  阴丘下
  阴丘之上
  阴丘之下
  阴双唇
  阴唇
  阴唇上
  阴唇上方
  阴唇上端
  阴唇上边
  阴唇上面
  阴唇下
  阴唇中
  阴唇中央
  阴唇中心
  阴唇中部
  阴唇中间
  阴唇之上
  阴唇之下
  阴唇之中
  阴唇之中央
  阴唇之中心
  阴唇之之中
  阴唇之内
  阴唇之外
  阴唇之里
  阴唇之里面
  阴唇内
  阴唇内侧
  阴唇处
  阴唇外
  阴唇外面
  阴唇瓣
  阴唇的内侧
  阴唇缝
  阴唇缝中
  阴唇缝中央
  阴唇缝中心
  阴唇缝之中
  阴唇缝内
  阴唇缝里
  阴唇缝里面
  阴唇里
  阴唇里面
  阴唇间
  阴埠
  阴埠上
  阴埠上面
  阴埠下
  阴埠之上
  阴埠之下
  阴壁上
  阴壁上面
  阴壁下
  阴壁之上
  阴壁之下
  阴壁肉
  阴壁里
  阴屄
  阴毛
  阴毛上
  阴毛上面
  阴毛下
  阴毛下方
  阴毛下边
  阴毛下面
  阴毛中
  阴毛中央
  阴毛中心
  阴毛之上
  阴毛之下
  阴毛之中
  阴毛内
  阴毛里
  阴毛里面
  阴沟中
  阴沟中央
  阴沟中心
  阴沟之中
  阴沟内
  阴瓣
  阴穴
  阴穴上
  阴穴上面
  阴穴下
  阴穴中
  阴穴中央
  阴穴中心
  阴穴之上
  阴穴之下
  阴穴之中
  阴穴儿
  阴穴内
  阴穴口
  阴穴外
  阴穴沟上
  阴穴沟上面
  阴穴沟下
  阴穴沟之上
  阴穴沟之下
  阴穴里
  阴穴里面
  阴缝
  阴缝上
  阴缝上面
  阴缝下
  阴缝中
  阴缝中央
  阴缝中心
  阴缝之上
  阴缝之下
  阴缝之中
  阴缝内
  阴缝口
  阴缝里
  阴缝里面
  阴缝间
  阴阜
  阴阜上
  阴阜上面
  阴阜下
  阴阜之上
  阴阜之下
  阴阜处
  陰唇
  陰唇上
  陰唇上面
  陰唇下
  陰唇中
  陰唇中央
  陰唇中心
  陰唇之上
  陰唇之下
  陰唇之中
  陰唇内
  陰唇瓣
  陰唇縫
  陰唇縫中
  陰唇縫中央
  陰唇縫中心
  陰唇縫之中
  陰唇縫内
  陰唇縫里
  陰唇縫里面
  陰唇里
  陰唇里面
  陰唇間
  陰毛
  陰毛上
  陰毛上面
  陰毛下
  陰毛之上
  陰毛之下
  陰穴
  陰穴裡
  陰縫
  陰肌
  陰阜上
  陰阜上面
  陰阜下
  陰阜之上
  陰阜之下
  隆起的阴阜
  隆起的阴阜上
  雞吧上
  雞吧上面
  雞吧下
  雞吧之上
  雞吧之下
  雞吧裡
  雞巴
  雞巴上
  雞巴上面
  雞巴下
  雞巴之上
  雞巴之下
  雞把
  香屄
  骚逼
  鸟笼子
  鸡巴
  鸡八
  鸡巴上
  鸡巴上面
  鸡巴下
  鸡巴之上
  鸡巴之下
  鸡巴比
  鸡巴毛
  鸡蛋般的龟头
  龜頭
  龜頭上
  龜頭上面
  龜頭下
  龜頭之上
  龜頭之下
  龜頭口上
  龜頭口上面
  龜頭口下
  龜頭口之上
  龜頭口之下
  龜頭裡
  龟头上
  龟头上面
  龟头下
  龟头之上
  龟头之下
  龟头处
  龟头部份
  龟头顶住
  龟头马眼
  

  P/s: nếu lão quen tụi sắc nữ như Cung Quang Hang, meoconlunar.. thì good, bọn này cách dùng từ phải nói hoàn cmn hảo, nhẹ nhàng sâu lắng, dâm mà không tục :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/3/15
 4. HoanhPhiKinh

  HoanhPhiKinh Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  1,032
  Ợ ta cập nhật data vietphrase xong lâu rồi, nói chung giảm bớt tần suất mấy từ l**, d** thôi.
   
 5. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  254
  vậy lão cop danh sách trên vào QT rồi gửi ta VP 1 nghĩa hoặc excel thì càng tốt. Ta xoá sạch đống l*n, đ*t này trong data của ta rồi
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/3/15

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)